Svod plemeníků v Nezamyslicích

 

 

Vážení chovatelé,
termín Svodu plemeníků byl plánovaný na 2.7.2005 v Nezamyslicích. Svod plemeníků je povinný, informace na www.stránkách i ve Zpravodaji. Chovných plemeníků je v RKČR 68. Přihlášku na Svod plemeníků zaslalo pouze 16 majitelů chovných psů v termínu. Pouze 6 přihlášek je úplných, se správnými a kompletními informacemi. Je v zájmu chovatelů, aby dodržovali základní povinnosti a sledovali termíny akcí. Předsednictvo zvážilo prekérní situaci, termín Svodu plemeníků přesouvá.

 

22.10.2005 Svod dorostu a Bonitace - Nezamyslice.
23.10.2005 Svod plemeníků.


Žádáme majitele chovných psů, aby přihlášku se všemi podklady (kopii zkoušek, bonitační tabulky, výstavy, RTG ) zaslali do konce srpna na adresu MUDr.Marešové. Pokud se majitel chovného psa do náhradního termínu řádně nepřihlásí, bude mít zákaz krytí do následujícího data Svodu plemeníků r. 2007. Omlouváme se těm majitelům, kteří poslali zodpovědně přihlášku včas a děkujeme za pochopení.

B.Dubská - předseda RKČR

 

 

 

 

 

SVOD PLEMENÍKŮ JE PRO VŠECHNY KRYCÍ PSY POVINNÝ!!!

Viz. Zápis z členské schůze 2004

 

Připravte si fotokopii rodokmenu, pokud možno co nejkvalitnější barevnou, popř. černobílou fotografii, výstavní posudek, fotokopie nejvyšších dosažených výsledků, které si přejete zveřejnit. Bez těchto náležitostí bude zveřejněn pouze prokazatelný výsledek, fotokopii ústřižku složenky o zaplacení poplatku za účast, který poukážete na účet klubu. Všechny tyto podklady jsou nutné k přípravě katalogu plemeníků a zasílejte je na adresu:

 

MUDr. Vlasta Marešová, Španielova 1287/14, 163 00 Praha 6, tel:. 603 332 585

 

 

Uzávěrka pro zaslání podkladů je 31. 8. 2005

 

 

Cesta ke cvičišti v Nezamyslicích je značena velkou tabulí s upoutávkou na nově otevřenou "Restauraci u koupaliště", která nabízí výbornou kuchyni v nově postaveném areálu koupaliště. Po skončení svodu plemeníků bude k příležitosti 35. výročí založení KK Nezamyslice pokračovat posezení, hudba, občerstvení dle zájmu.

 

Nabízíme možnost individuálního zajištění ubytování v Ivanovicích na Hané (7 km od Nezamyslic) motel Ivanka, tel:. 517 363 274, přibližně cca 250 Kč + 50 Kč pes na pokoji.