Předsednictvo RKČR upozorňuje.

Mnoha členům našeho klubu bylo nabídnuto panem Sejkaničem členství v Klubu přátel rottweilera, který je členem UCI.

UCI je disidentská organizace, která v České republice působí prostřednictvím Českomoravské kynologické federace. Sdružuje majitele psů a umožňuje jim, aby odchovávali štěňata i na jedincích, kteří ne vždy splňují požadavky standardu plemene. Uznává veškeré rodokmeny psů. Průkazy původu vystavené UCI jsou platné pouze pro akce pořádané organizací UCI. Tyto PP jsou nepoužitelné, neplatné na všech akcích pořádaných ČMKU.

Pro nás, členy ČMKU je nepřípustné, abychom jakýmkoliv způsobem s touto organizací spolupracovali.

Upozorňujeme naše členy, aby si dobře promysleli krok, který je nevratný. V případě nejasností se mohou obrátit na kohokoliv z Předsednictva.

Patrně složité podmínky pro uchovnění Rottweilera by mohly být důvodem, který některé členy k přestupu vedou.

Předsednictvo navrhne zmírnění podmínek pro zařazení do chovu i v našem klubu.