Nařízení předsednictva RKČR


S účinností od 15. 10. 2005 se mění ustanovení Článku 5 Chovatelského řádu RKČR.


Mění se:
2. Tetování provádí současně s kontrolou vrhu mezi 42. až 49. dnem PCH. V odůvodněných případech může se souhlasem poradce chovatel zajistit tetování veterinárním lékařem nebo tetovačem některé kynologické organizace.

Nové znění:
2. Tetování provádí veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá (veterinární technik, zootechnik, proškolený tetovač některé jiné kynologické organizace) mezi 42. až 50. dnem.


Ruší se:
4. Provádí-li tetování OPCH, je poplatek za tetování již zahrnut v částce účtovaní klubem za kontrolu vrhu.


Mimo Členskou schůzi je nuceno předsednictvo RKČR změnit tato ustanovení v návaznosti na jednání ČMKU dne 4.8. 2005. Oficiální stanovisko bylo vydáno 9.8. 2005. Ustanovení odporuje platné legislativě ČR a tudíž není nutné schválení ČS RKČR.


Dle Stanoviska ČMKU tetování neproškolenými tetovači odporuje § 7 odst.2 písm. g) zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle něhož bez znecitlivění může tetovat pouze osoba odborně způsobilá, což je veterinární lékař, veterinární technik, zootechnik nebo osoby proškolené k výkonu některých vet. činností kurzy pořádanými Státní veterinární správou ČR.

Ti z oblastních poradců chovu, kteří nemají takovouto způsobilost nesmí tetovat aniž by porušovali legislativu.


B.Dubská
předsedkyně RKČRPoradci chovu, kteří mohou tetovat:
MVDr. Hanušová Lenka