Schůze předsednictva RKČR 24.11.2001 v Kralupech nad Vltavou.

 

Přítomni: M. Císař, A. Buriánková, P. Schánilec, K. Švancara, B. Dubská, O. Havlová
Omluveni: L. Zavoralová

Schůzi povede Miloslav Císař.


Program:

 1. Rozdělení funkcí

 2. Předání materiálů funkcionářů

 3. Prověření registrace RKČR

 4. Další schůze předsednictva

  1. Funkce byly rozděleni po předchozím souhlasu jednotlivých členů výboru takto:
  Předseda Miloslav Císař
  Místopředseda a výcvikář Karel Švancara
  Ústřední poradce chovu Mgr. Lucie Zavoralová
  Jednatelka Olga Havlová
  Pokladní Božena Dubská
  Člen Alena Buriánková
  Člen (pro styk se zahraničím) MVDr.Pavel Schánilec

  2. Předání materiálů klubu mezi M. Noskem a Miloslavem Císařem a
  MVDr. M. Sedlářem a MGr. Lucií Zavoralovou.
  Jmenovaní budou vyzváni písemně o předání agendy, aby proběhlo do 20.12.2001
  a to po vzájemné dohodě.
  Dopisy zajistí O. Havlová Termín: do 29.11.2001

  3. Změna registrace na město Brno - zjistit zda registrace proběhla.
  Zjistí B. Dubská Termín: do příští schůze předsednictva

  4. Další schůze předsednictva RKČR se bude konat 15.12.2001 (event.16.12.2001)
  u ing. Ivo Přikryla ve firmě EUROSAT, Jamborova 25, Brno v 9.30 hodin.
  Pozvánky zajistí O. Havlová po dohodě s MVDr. P. Schánilcem.

Zapsala: Havlová