USNESENÍ členské schůze RKČR konané dne 24.11.2001 V Kralupech nad Vltavou

 

Členská schůze RKČR:


1. bere na vědomí:

 

a) zprávu předsedy o činnosti RKČR za r. 2001
b) zprávu ÚPCH za r. 2001
c) zprávu výcvikářky za r. 2001
d) sdělení pokladní, že zprávu o financích zpracuje do 14-ti dnů.
Zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji a na internetu.
e) Zprávu předsedy KRK za r. 2001

2. Schvaluje:


a) volbu předsednictva ve složení:

 

Švanacara Karel
Havlová Olga
Dubská Božena
Buriánková Alena
Císař Miloslav
Zavoralová Lucie
Schánilec Pavel


b) volbu KRK ve složení:

Cach Oldřich
Hanušová Lenka
Přikryl Ivo


c) aby o otázce kupírování ocásků u RTW rozhodla mimořádná členská schůze


d) aby návrhy na změnu chovatelských normativů projednala tatáž mimořádná členská schůze


e) aby bývalí funkcionáři zasílali poštu novému předsednictvu, poštovné jim bylo uhrazeno


f) rozhodnutí předsednictva z dubna 2001, týkající se kupírování či nekupírování ocásků do doby rozhodnutí mimořádné členské schůze.

3. Neschvaluje

A) neschvaluje vyloučení ing. Ivo Přikryla
B) neschvaluje udělení kárného opatření p. Hynku Procházkovi

4. Ukládá

předsednictvu usnesení členské schůze, zápis z členské schůze a přednesené zprávy funkcionářů v plném znění zveřejnit ve "Zpravodaji 4/01 a na www. Rottweiler. Cz

Nedílnou součástí usnesení je zápis z ČS.
Přítomno : 105

Zapsala a podepsala návrhová komise ve složeni:

J.Hlinák
A.Dočekalová
P,Sovková

 

Usnesení schváleno 24.11.2001 ve 22.05 hodin.