Zápis 3/02 ze schůze předsednictva RKČR konané 12.5.2002 v Nezamyslicích

 

 

Přítomni: Císař, Dubská, Buriánková, Schánilec, Zavoralová, Lužná, Havlová, Cach, Klementová

 

1. Normativy RKČR - 750 ks - tisk zajistí ing.Přikryl a bude rozesláno sou- časně se zpravodajem.

2. Předsednictvo projednalo a schválilo přebonitaci CARIN OLOMOUCKÁ SANDORIA.

3. Po abdikaci na funkci OPCH p.Jurášové, byla do funkce jmenována sl. Magda Moravcová.

4. Paní Ilona Mudrová opětovně porušila chovatelské řády tím, že nakryla nepřebonitovaným psem. Předsednictvo projednalo a všemi hlasy schválilo návrh na pozastavení členství v klubu na 2 roky. Jmenovaná bude uvědoměna doporučeným dopisem. Zajistí Havlová. T: do 27.5.02

5. Byla projednána stížnost na MVDr. Stanka při posuzování v kruhu na KV Kolín dne 14.4.2002. ČMKÚ - zajistí Buriánková.

6. Paušální poplatek pro r. 2002 na telefony pro OPCH ve výši 2 000,- Kč bude vyplaceno na chovatelském kolegiu. Na členské schůzi bude oznámeno zvýšení paušálu pro předsednictvo z 2.000,- na 4.000,- Kč.

7. Předsednictvo schválilo aby "žádanka o krycí list" /formulář/ byla vytištěna ve zpravodaji.

8. Byla vyplacena odměna chovatelských akcí ve výši 510,- Kč sl.Kopcové a Moravcové.

9. Předsednictvo projednalo možnost inzerce v katalozích svodů a bonitací. Ceník inzerce zpracuje Císař. Termín: do příští schůze předsednictva.

10. Den RTW - proběhne v říjnu 2002 v areálu ZO Šluknov. Budou zařazeny ukázky z výcviku a bonitace. Akci zajišťuje B.Lužná - výcvikářka.

11. Poháry za nejlepší výstavní psy budou rozeslány majitelům s omluvou a vše bude zveřejněno ve zpravodaji. Zajistí předseda - Císař.

12. Byla předána agenda OPCH mezi p.Jurášovou a sl.Moravcovou včetně tetovacích kleší, míry a plaket na svod.

13. Archiv RKČR r.1998 - paní Tocháčková z plemenné knihy předala přihláš- ky k zápisu r.98.

14. P.Dubská zažádá bývalé i současné OPCH o chybějící formuláře pro ar- chiv a vypracování dat od r.1996.

15. Vydání zpravodaje 4/01 sl.Fialovou bude projednáno na příštím předsed- nictvu.

16. Byl projednán dopis Ilony Procházkové ohledne MS Itálie. Tento bude zveřejněn ve zpravodaji. Odpověď zajistí Císař.

17. Předsednictvo schválilo nákup zvukové aparatury pro akce klubu v část- ce cca 5 000,- Kč. Zajistí Dubská.

18. Požadavek k 1.6.2002 - u fen je povinný rentgen DKL k přeregistraci, které nesplní podmínky chovnosti k 1.6.02.

19. ÚPCH Mgr.Zavoralová seznámila předsednictvo s odvoláním OPCH p.Karla Švancary.

20. Vyhodnocení DKL - odměna ve výši 500,- Kč MVDr.Petrášovi. Projedná a dohodne s MVdr.Petrášem Císař. T: do příští schůze

21. Příspěvky do IFR jsou již zaplaceny. Zajistila Dubská.

22. Vyhodnocení zájemců o pořádání akcí klubu pro rok 2003 bude provedeno na příštím předsednictvu, vzhledem k termínu uzávěrky zájem- ců.

23. Pan Procházka předloží do příštího předsednictva kalkulaci pro MR RTW a na základě této kalkulace bude rozhodnuto o možnosti dotací na pohá- ry, rozhodčí atd.

24. Požadavek na seznam rozhodčích, kteří jsou momentálně pro RTW k dis- pozici, na ČMKU u ing. Košťálové zajistí Císař. Termín: do příští schůze.

25. MV Brno - MVDr.Schánilec zjistí který rozhodčí je delegován.

26. Výsledky výstav - komu náleží zjistí MVDr.Schánilec.

27. MS ve Francii - rozpočet bude cca dle Itálie. Zajistí Dubská .

28. Šenov - akce se zúčastnilo cca 60 psů. P.Dubská zjistí zda jsou od ZO na kontě odeslány peníze ve výši 25,- Kč za psa.

 

Zapsala: Havlová