Usnesení z dokončení členské schůze 16.února 2002 v Brně

 

Členská schůze RKČR:


1.schvaluje
a) změny klubových normativů, tak jak byly schváleny členskou schůzí.
b) schvaluje ,se zpětnou platností, účtování poplatků za kontroly vrhů poradců chovů v roce 2001.
c) rozeslání Zpravodaje sl.Fialové jako přílohy Zpravodaje 1/02.

2.Ukládá:
a) předsednictvu zpracovat nový návrh volebního systému.

Nedílnou součástí usnesení je zápis ČS.
Přítomno 72 členů a 10 hostů.


Zapsala návrhová komise ve složení Moravcová Magda,Prochovníková Dagmar, Strnad Dobromil.
Usnesení schváleno 16.2.2002 v 22.15 hod.