Zápis č. 3/2003 z mimořádné schůze předsednictva RKČR konané 11.5.2003

v Praze - Uhříněvsi

 

Přítomni: Císař, Dubská, Buriánková, Procházková, Hlinák, Havlová
Omluveni: Cach, Lužná

Program:

1. Přestupky chovatelky I.Mudrové
2. Dopis p.Sejkaniče
3. Podmínky chovnosti
4. Návrh rozhodčích na výstavy
5. Dopis p.K.Píchy
6. Svod plemeníků + körung.
7. Podzimní svody a bonitace
8. Různé

 

 1. Předsednictvo projednalo opětovné porušování chovatelských normativů chovatelky paní Ilony Mudrové tím, že porušila článek IX. Krytí - chovatelského řádu v bodech 5. a 6., a na základě zápisů o kontrole vrhů a oznámení OPCH předsednictvo rozhodlo, že se nejedná o první přestupky jmenované chovatelky a navrhlo jednomyslně pozastavení členství do členské schůze s návrhem na ČS o vyloučení z RKČR. Jmenovaná byla řádně přizvána na schůzi předsednictva, na kterou se bez omluvy nedostavila a bude s rozhodnutím předsednictva seznámena dopisem.
  Bonitace psa za předpokladu, že doloží potvrzení o tetování (kdo a kde psa tetoval) je možná. Zajistí předseda RKČR Termín: ihned.

 2. Dopis se žádostí o zveřejnění ve Zpravodaji v rozsahu cca 10 stran, bude zveřejněn za předpokladu, že pan Ivan Sejkanič zkonkretizuje popisované záležitosti.

 3. Podmínky chovnosti, jak plemenná kniha nahlásí, budou platné do případné změny na členské schůzi.

 4. Návrhy rozhodčích na výstavy předložené klubem, nemusí pořadatel akceptovat. Je pravděpodobné, že nebude posuzovat na některých výstavách rozhodčí, který byl RKČR navržen.

 5. Příjemně nás překvapil omluvný dopis p. Karla Píchy, zaslaný místopředsedkyni p. Dubské, kterým se omlouvá za své nevhodné chování na RTW Cupu v Chrudimi. Předsednictvo rozhodlo, že dopis bude zveřejněn ve Zpravodaji.

 6. Svod plemeníků - do dnešního dne je přihlášeno 25 plemeníků, omluveni CASTER PICOLO CLUB a DAGLES SAMBLU.
  Nově přeregistrovaní psi se mohou dodatečně přihlásit po zveřejnění ve Zpravodaji. Nejzazší termín odeslání přihlášek je 23.5.2003.

  Katalog předvedených plemeníku pro akci bude zpracován ve zjednodušené formě a následně bude vydán po doplnění všech údajů včetně všech plemeníků působících v ČR jako příloha Zpravodaje. Posuzování plemeníků bude probíhat za spoluúčasti ÚPCH a OPCH.

  Těsně po uzávěrce se přihlásil AX od Mutěnického jezu na Körung, zajištění rozhodčího ve výkonu a figuranta obstará výcvikářka klubu B.Lužná na ČKS (p.Nedvěd).

  Vedoucí akce körungu bude Ilona Procházková, posuzování exteriéru Alena Buriánková, povahy delegovaný rozhodčí.

 7. Podzimní svody a bonitace:
  Tyto akce se budou konat v Praze - Uhříněvsi a na Moravě v Nezamyslicích.

  Praha: předseda bonitační komice Ilona Procházková, náhradník Hynek Procházka
  Rozhodčí - Petr Vítek, figuranti Martin Refka a Jakub Borovička
  Exteriér - Alena Buriánková
  Svod dorostu: MVDr. Miloš Sedlář, Alena Buriánková za aktivní účasti OPCH.
  Organizační zajištění - Ilona Procházková.

 8. Různé:
  a) Videokazety z RTW - Cupu dostanou všichni závodníci zdarma. Zajistí předseda M.Císař.
  b) Předseda klubu se spojí s MVDr. Petrášem a zjistí možnosti krytí s jedinci, kteří mají dysplazii a jejich další působení v chovu.
  c) Členská schůze RKČR se bude konat v Brně restauraci Hvězda (naproti OBI v Bystrci) dne 22.11.2003.
  d) Soutěž o nejlepšího výstavního jedince vyhodnotí J.Hlinák.
  e) Do konce května budou rozeslány urgence členům, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky.

  Kontaktní adresy na svody a bonitace:

  Praha: Ilona Procházková, Nad Botičem 22, 102 00 Praha 10

  Nezamyslice: Magda Moravcová, Osíčany 16, Tištín 798 29

Zapsala: Havlová