Usnesení z Členské schůze 22.11.2003

 

Usnesení (návrh) Členské schůze konané dne 22.11.2001 v Brně-Bystrci.

Členská schůze RKČR :

1. bere na vědomí:

a) zprávu předsedy klubu pana Císaře
b) zprávu pokladní paní Dubské
c) zprávu jednatelky klubu paní Havlové
d) zprávu výcvikářky klubu paní Procházkové
e) zprávu paní Lužné ohledně závodů v Belgii
f) zprávu ústřední poradkyně chovu paní Buriánkové
g) zprávu předsedy KRK pana Cacha
h) zprávu paní Wludykové ohledně DKK
i) vyhodnocení soutěže o nejlepšího pracovního a výstavního psa a fenu v roce 2003
j) zprávu ÚPCH ohledně přestupků paní Ilony Mudrové

2. volí:

mandátovou komisi ve složení Císařová, Hlináková, Holý
volební komisi ve složení Typovský, Strnad, Mayer
návrhovou komisi ve složení Sovková , Ludvíková, Matějka

3. schvaluje:

- program členské schůze RKČR
- vyloučení členky paní Mudrové z klubu na dobu 5 let do 22.11.2008
- zařazení mezistupně při posuzování zaúhlení hrudních a pánevních končetin do svodové a bonitační tabulky
- povinnost umožnit odebrání vzorku pro ověření původu jedince při zdůvodněné žádosti o takové ověření
- možnost spojování jedinců se stupněm DKK 1/1, 1/0, 0/1
- možnost zhotovení a vyhodnocení RTG DKK v zemi původu (Německo) na pracovištích, která jsou oficielní pro ADRK. V případě rozdílných výsledků platí pro chovnost ten s mírnějším stupněm. Tato možnost bude platit ode dne vyhlášení - po vyjednání možnosti rentgenování a vyhodnocování v zemi původu.
- zařazení kategorie IPO 1 i na Mistrovství republiky
- volbu předsednictva ve složení Buriánková, Damaskinosová, Dubská, Havlová, Lužná, Procházková, Procházka
- volbu KRK ve složení Cach, Hanušová, Matějka

4. neschvaluje:

- zvýšení věkové hranice pro zhotovení RTG DKK na 18 měsíců
- vyhodnocování snímků RTG DKK na více pracovištích v České republice
- změnu podmínek pro zařazení feny do chovu - fena se zkouškou pouze BH

Součástí Usnesení je Zápis z Členské schůze. Zapsala Návrhová komise ve složení Ludvíková, Sovková, Matějka.

Přečteno a schváleno dne 22.11.2003