Schůze předsednictva a chovatelského kolegia konané dne 3.7.2004 v Říčanech u Prahy

 

Přítomni: Dubská, Buriánková, Lužná, Procházková, Cach, Nosek, Procházka, Strnad, Švancara
Omluveni: Damaskinosová, Wludyková, Havlová, Moravcová
 


1. Správa domény se změnila. Doména zůstala zachována.

2. Kontrola úkolů:

a) Informace o RTG – bylo ve Zpravodaji

b) ÚPCH vznese dotaz na Veterinární komoru, jak se mohlo stát, že pes pana Hladkého, který byl rentgenován u praktického Mvdr. a také na FLV v Brně, je na jednom snímku s ocasem a na druhém bez ocasu, když tetovací číslo na RTG snímcích souhlasí s tetovacím číslem v uchu psa.

c) Adresa na posuzovatele v SRN zjištěna, vyšla ve Zpravodaji. Dopsat adresu a telefonní čísla na ADRK – zajistí Lužná

d) Zajištění MS – zatím nominováni: Švancara, Kršková, Pěček. Uzávěrka na MS je 1.10., tudíž nominace zůstává otevřena, a jako dalším kvalifikačním závodem je MR RTW.

MS je 29.-31.10.04 ve Španělsku.

Doprava, ubytování, přihlášky, obleky, vlajka, hymna – zajistí Procházka

Pasy pro psy – zajistí si každý psovod sám

Zjistit možnost příspěvku od ČKS – zajistí Procházka

e) Svod a bonitace v Praze – zajistil Procházka

3. Akce ČMKU na 2005 nahlásit do 16.8.2004 – předáno ÚPCH, zajistí Buriánková

KV + MR RTW – ZKO Tlučná

SV + RTW Cup – pokud se do 15.7. nepřihlásí přijatelní zájemci z Moravy, přejde klub k jednání s ZKO Pardubice-Svitkov

4. Vyhodnocení psů a fen v zahraničí – p.Hlinák a p.Typovský. Výsledky zasílat p.Hlinákovi doporučeně.

5. Rychlodigitální tisk Zpravodaje – po přezkoumání není pro klub výhodné. Pí.Dubská zváží nabídku tiskárny Novotný v Rakovníku.

6. Zápis RTG DKK a DLK provádí Plemenná kniha ČMKU.

7. ZKO Nezamyslice nemá nárok na dotaci za akci (KV a MR 2003), protože nezaslala originály dokladů včas.

8. Stížnost na pí.Mudrovou, že použila klubové razítko, které bylo padělané. Pí.Buriánková upozorní pí.Mudrovou, že zneužíváním klubového razítka se dopustila protiprávního jednání a pokud se toto jednání bude opakovat, bude na ni podáno trestní oznámení.

9. Chovatelské kolegium a předsednictvo se dohodlo, že na členské schůzi navrhne zákaz kupírování. Po přechodnou dobu nekupírovaní jedinci, kteří na bonitaci obdrží vyřazující kód ocasu, budou i přesto mít možnost působit v chovu (proti byl p.Nosek).

10. Pro zapůjčení chovné feny či psa existuje vzorová smlouva, která je ke stažení na klubových stránkách.

11. Další KL se vystaví až po uzavření veškeré administrace kolem předchozího vrhu.

12. Předsednictvo souhlasí s hospitací p.Strnada na Klubové výstavě a na podzimní bonitaci v Praze.

13. Nechat udělat 200 plaket na svod – zajistí p.Procházka, poté předá pí.Dubské.

14. Upoutávku na významné klubové akce dávat na první stranu Zpravodaje.

15. Návrh na místo konání členské schůze – Kralupy nad Vltavou – termín konání 27.11.2004, zajistí Nosek

16. Předsednictvo navrhuje zrušení Körungu.

17. Další schůze předsednictva bude 11.9.2004 v Chrudimi, kde se uzavře nominace na MS.

 

Zapsala Lužná