Usnesení z Členské schůze RKČR konané 27. 11. 2004 v Kralupech nad Vltavou

 

Členská schůze RKČR

1/ Volí návrhovou komisi ve složení p. Pokorný, p. Šmíd, p. Vítková.
Volí mandátovou komisi ve složení p. Reizenthalerová, p. Mikesková, p. Typovský.

2/ Bere na vědomí:


a/ Zprávu předsedkyně klubu p. Dubské.


b/ Zprávu ÚPCH p. Buriánkové.


c/ Zprávu výcvikáře p. Procházky.


d/ Zprávu pokladní p. Dubské.


e/ Zprávu předsedy KRK p. Cacha.


f/ Vyhodnocení soutěží o nejúspěšnější pracovní a výstavní psy.


g/ Zprávu ÚPCH o přestupcích chovatelky Ludvíkové a jejím potrestání předsednictvem.


h/ Zprávu o nezapsání vrhu chovatele Bubly z důvodu nedodržení a hrubých porušení CHŘ.

3/ Schvaluje:


Vyloučení člena Bubly Milana z RKČR na dobu 5 let do 27. 11. 2009


Schvaluje návrh zákazu kupírování ocasů u rottweilerů od 1. 1. 2005


Schvaluje návrh na zařazování rottweilerů s kódem Z5,6,7,8 do chovu do 31. 12. 2007, po tomto termínu budou vyřazováni.


Schvaluje návrh na povinnou účast všech plemeníků na Svodu plemeníků.


Schvaluje nově navržený Volební řád.


Schvaluje změnu poplatku za svod mladých pro nečleny klubu na 200,- Kč.


Schvaluje změnu členského příspěvku i pro důchodce na 500,- Kč.


Schvaluje návrh na zákaz účasti psů bez PP na akcích klubu.


Součástí usnesení je zápis z členské schůze. Zapsala Návrhová komise ve složení Pokorný, Šmíd, Vítková

Přečteno a schváleno Členskou schůzí dne 27. 11. 2004 v 16.25 hodin