Výroční Členská schůze 27. 11. 2004 Kralupy nad Vltavou

 

Přivítání členů na Výroční Členské schůzi

1) Volba mandátové komise


2) Volba návrhové komise


3) Zpráva předsedy klubu a ekonomické hodnocení


4) Zpráva UPCH


5) Zpráva jednatelky


6) Zpráva výcvikáře


7) Zpráva předsedy KRKu


8) Vyhodnocení nejlepších pracovních a výstavních zvířat


9) Různé


10) Diskuse


Hodnocení činnosti za uplynulý rok.

1) První letošní akce v Praze-Uhříněvsi se konal Svod dorostu v sobotu 27.3.2004, posuzoval MVDr. Sedlář, bylo přihlášeno 24 zvířat. Posuzování probíhalo vždy po skupinách se společným otcem, během posuzování jsme se nesetkali s agresivními jedinci. Účastníci byli spokojeni

2) V neděli 28.3.2004 opět v Praze-Uhříněvsi byla Bonitace, posuzovala paní Buriánková jako rozhodčí pro exteriér a pan Vítek posuzoval povahy. Přihlášeno bylo 11 účastníků, z toho jedna fena omluvena. Průměr povahových známek byl velmi uspokojivý, 2x byla zadána známka 5, 5x 4,a 2x 6.

3) Svod dorostu Nezamyslice 1.5.2004, posuzovala paní Buriánková, přihlášeno 21 zvířat. Odpoledne Bonitace, posuzovala opět paní Buriánková jako rozhodčí pro exteriér a pan Pouč posuzoval povahy.

4) Rottweiler CUP 17.4.2004 Český Brod. V kategorii IPO1 v prvním pořadí - pes Ali z Regionu Eger, psovod Miroslav Vojíř. Celkový počet bodů 272. V kategorii IPO 3 v prvním pořadí - pes Vandal Bohemia Ortles, psovod Andrea Kršková. Celkový počet bodů 270.

5) Speciální výstava Rottweiler klubu České republiky 18.4.2004 Český Brod, posuzoval MVDr. Sedlář, přihlášeno 86 zvířat. Předpokládám, že ti kteří se zúčastnili byli spokojeni jak s velkou účastí, tak s profesionálním přístupem pořádajících.

6) Klubová výstava RKČR 12.9.2004 v Chrudimi, feny posuzovala paní Buriánková, psy posuzoval pan Tománek. Tam se nám nevydařilo počasí, ale celá akce byla skutečně výborně připravená. Poděkování p. Cachovi a p. Noskovi.

7) Svod dorostu a Bonitace 9.10.2004 Praha-Braník, posuzoval MVDr. Sedlář, na svod přihlášeno 16 zvířat, na bonitaci 12 zvířat. Akce poprvé v Braníku, mohu říci, že se mi líbila. Zaujala mě příprava přehledného katalogu jak Svodu dorostu, tak Bonitace. Předpokládám, že zúčastnění budou se mnou souhlasit. Poděkování patří všem pořádajícím, ale především paní Sovkové.

8) Svod dorostu a Bonitace 17.10.2004 Nezamyslice, posuzovala paní Buriánková, na svod přihlášeno 8 zvířat na bonitaci 16 zvířat. Za opakovaně připravené akce patří poděkování Magdě Moravcové.

9) Letos v říjnu proběhlo MS RTW ve Španělsku. Náš tým se umístil v soutěži družstev na 5.místě a v jednotlivcích 18., 22. a 24.místo. Rozhodně ostudu našemu klubu neudělali. K tomuto jsem obdržela dopis od Andrey Krškové. Myslím, že v této záležitosti došlo k nedorozumění a proto se k tomuto tématu ještě vrátím v Různém, doplní pani Damaskinosová.

10) ČMKU potvrdila navrhované výstavy se zadáváním titl.CAC pro rok 2005.
Klubová výstava – 11.9.2005 Vochov
Speciální výstava – 17.4.2005 Pardubice – Svítkov

Byla jsem pozvána na jednání pléna ČKS, kde se jednalo mimo jiné ohledně zákona o obraně. Jistě mnoho z Vás se dovídá z Internetu a z dalších sdělovacích prostředků o různých změnách, co se týká obrany. Dokonce jsem měla pár telefonických dotazů s obavami, že nebudou obrany na Bonitacích, dokonce, že u ovčáků tyto změny již jsou. Jsou to mylné informace. Není tomu tak. Platí Zákon obrany č.77 z r.2004 sb.246 92-93 s účinností od 1..3. 94 .V tomto směru Dr. Ohlídal pomáhá na půdě poslanecké sněmovny. Parlament dostane tento zákon ke schválení v roce 2005, čili až do konce roku 2005 zákaz neplatí.

Všechna zvířata musí být tetována. Pokud chce chovatel čipovat, musí obojí. Tetování + čipování. Nelze pouze čipovat.

Městská veterinární správa v Praze
Pořadatel akce zajistí a oznámí 7 dnů předem jméno veterinárního lékaře, místo a čas akce Městské veterinární správě v Praze.!

Rentgeny DKK a DLK v Německu
Na schůzi předsednictva RKČR konané dne 17.4.2004 v Českém Brodě UPCH informovala, že je možnost rentgenovat psy u nás a veterinář pošle snímky k posouzení posuzovateli ADRK do Německa, a naopak, což vyšlo ve Zpravodaji č.1/2004. Telefonovala mi paní Reizenthalerová a sdělila mi, že má nově posouzený rentgen v Německu. Ostatní členové se stejným záměrem si stěžují, že to nelze!!! Ve spolupráci s MVDr. Sedlářem jsme se obrátili přímo na ADRK, na Dr. Manfreda Herrmanna. Dr. Herrmann mi sdělil, že skutečně musí být dohoda s Dr. Tellhelmem, což je posuzovatel ADRK v Německu, s podmínkami platby, které si on určí. Dr. Tellhelmovi jsem dopis poslala a čekám na odpověď. Předpokládám, že v nejkratším termínu budeme moci udělat závěr. V každém případě lze rentgenovat u nás a poslat k posouzení do Německa a rentgenovat v Německu i s posouzením. Je to otázka pouze plateb, které se budou poukazovat, patrně na účet Dr. Tellhelma. Předběžná cena RTG pouze DKK je 25 E.+ poštovné 6 E. a DKK +DLK 30 E. + poštovné 6 E. K problematice se vyjádří UPCH paní Buriánková.

Účetnictví
Do současné doby jsem dělala účetnictví pro náš RTW klub 15 roků. Předpokládám, že ze strany revizních i namátkových kontrolních zástupců se v účetnictví i v ekonomice nevyskytl žádný nedostatek a byli jste spokojeni. Myslím, že tuto funkci jsem dělala zodpovědně a také ráda. Od roku 2005 bude povinností i pro právnické osoby podvojné účetnictví, kdy je nutné projít patřičným školením. Není možné zastávat dvě funkce a proto jsem nucena účetnictví předat. Předběžně jsem hovořila s paní Pavlou Sovkovou, která by vzhledem k její profesi mohla v této funkci pokračovat. Jsem ochotna ji samozřejmě pomáhat a všechny akce i nadále účtovat. Pokud by měl někdo z členů zájem, dejte mi prosím,vědět do konce roku 2004.

Klubové WWW stránky
Slečna Brotánková se omlouvá, nemůže nám dělat nadále webmastera a to od Nového roku 2005.

Předsednictvo jednoznačně navrhuje slečnu Fialovou. Můžete nahlédnout do Internetu na její stránky, jsou téměř bezkonkurenční. Spousta našich členů se na slečnu Fialovou obrátila o provoz jejich soukromých stránek a také je provozuje.

Pan Milan Bubla
Na žádost Mgr. Mikysky (právní zástupce pana Bubly) Vám přečtu jeho vyjádření. V této souvislosti bude hovořit ÚPCH paní Buriánková.

Na závěr bych si dovolila poděkovat většině členům předsednictva za kladnou spolupráci.

Tímto by to bylo ode mne prozatím vše, děkuji Vám za pozornost a předávám slovo UPCH paní Buriánkové.

 

Božena Dubská
předseda RKČR