Soutěž - podmínky - výsledky


                                Soutěž o nejlepšího pracovního psa / fenu

                         Soutěž o nejlepšího mladého pracovního psa / fenu


 započítány budou veškeré doložené výsledky získané v rozsahu od 01.listopadu 2010 do 31.října 2011

Uzávěrka 15.11.2011

Soutěž je určena pro členy RKČR, započítány jsou veškeré doložené výsledky zkoušek a
jakýchkoliv závodů (např.obranářské i beze stop apod.) získané v rozsahu od 01.listopadu 2010 do 31.října 2011. 
Fotokopie výkonnostních knížek, resp. potvrzení o vykonaných zkouškách zasílejte na adresu:   Kolář Jiří, Přerovská 35, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  , tel.: 603 234 709

!!Neúplné závody konané pouze s několika oddíly ( např.poslušnost a obrana, stopa a poslušnost ..... dle všech ZŘ ) jsou hodnoceny při splnění limitu v oddílech 1 bodů vypsaných při splnění celé zkoušky !!!!

 
Pořadí všech zúčastněných a ocenění tří nejúspěšnějších z obou kategorií bude slavnostně vyhlášeno na výroční členské schůzi RKČR.
 
Do soutěže o nejlepšího mladého pracovního psa / fenu je možno hlásit pouze výsledky zkoušek a jakýchkoliv závodů získaných před dovršením tří let věku psa / feny.

 

NZŘ body MZŘ body ZŘ SZBK body MZŘ ZP body Tart body KJ Brno body
ZZO 5 IPO1 20 ZZZ 10 RH-E 10 ZMT 10 ZOP 5
ZM 10 IPO2 30 ZZP1 20 RH-FA 20 T 1 20 ZPU1 10
ZVV1 20 IPO3 50 ZZP2 30 RH-FB 40 T 2 30 ZPU2 15
ZVV2 30 BH 5 ZZP3 50 RH-FLA 25 T 3 45    
ZVV3 50 SchHA 10 ZLP1 15 RH-FLB 35 OPT 1 30    
ZPS1 20 SchH1 20 ZLP2 25 RH-TA 25 OPT 2 40    
ZPS2 40 SchH2 30 ZLP3 35 RH-TB 35 OPT 3 50    
ZPO1 20 SchH3 50 ZVP1 15 RH-LA 20 SPT 1 30    
ZPO2 40 FH1 30 ZVP2 25 RH-LB 30 SPT 2 40    
    FH2 40 ZVP3 35 RH-LC 40 SPT 3 50    
    IPO-FH 70 ZZP-N 10 RH-WA 10        
    FPr 1 10 ZLP-N 10 RH-WB 20        
    FPr 2 20 ZVP-N 10 RH-WC 30        
    FPr 3 30 ZTV 30 RH-WD 40        
    IPO-V 15 ZZS 40            
        VZ1 5            
        VZ2 10            
        VZ3 15            


RTW Cup  IPO1- 30 b., IPO3-60b(při splnění limitu), IPO1-20b.,IPO3-50b(účast)
MR RTW   IPO1- 30 b., IPO3-60b(při splnění limitu), IPO1-20b.,IPO3-50b(účast)
MR zách. psů - 30 b.(splnění limitu), 20b. ( za účast)
MR ve výkonu - 30 b.(splnění limitu), 20b. (za účast)
MR "500b." apod.- 40 b.(splnění limitu), 30b. (za účast)
MR ČKS "500b."   - 50 b.(splnění limitu), 40b. (za účast)
MS RTW - 100 b. za účast
MS RTW- 200 b. při umístění v první desítce
Závody při dvou disc.při splnění limitu, dvě třetiny bodu, zaokrouhleno na celé směrem dolů


výsledky rok 2008
výsledky rok 2009
výsledky rok 2010