Zápis ze schůze předsednictva RKČR ze dne 10.9.2006 v Chrudimi


Přítomni: p.Dubská,Cach,Vohánková,Moravcová,Ludvíková,Typovský

Program schůze:
1.volba ověřovatele zápisu
2.schválení akcí na rok 2007
3.projednání a schválení rozšíření aprobace paní Šimáčkové
4.zajištění reprezentace na MS RTW v Rakousku
5.návrh na doplnění výstavního řádu
6.schválení platby rtg zasílané do Německa
7.schválení rozhodčích na svody a bonitace v roce 2007
8.předběžná informace o uspořádání MS RTW 2008 v ČR
9.různé
řešení stížnosti p.Buriánkové k bonitaci v Jičíně 18.6.2006
- informace o odročení soudu s panem Bublou a RKČR
- žádost jednatelky o zajištění agendy klubu od p.Havlové
- projednání dopisu p.Klimenta na stížnost „nevhodného“ chování paní Buriánkové
- řešení dopisu p.Krále ohledně nezařazení kupírovaných jedinců do chovu a to se zpětnou platností/od 1.1.2005/
- změna propozic na klubové a speciální výstavy ohledně veterinárního potvrzení
- zajištění jednatelky,aby napsala redaktorce zpravodaje,kdo má být na vrchních stranách zpravodaje v č.3/06 a jak má probíhat platba na rok 2007
- pozvánky na členskou schůzi na den 25.11.2006 10.usnesení a závěr

Ad.1 – navrženým ověřovatelem zápisu byla zvolena p.Dubská.

Zapisovatelem jednatelka K.Ludvíková

Ad.2 - pro rok 2007 – navrhlo předsednictvo klubu na Národní,Mezinárodní ,Klubové a Speciální výstavy tyto rozhodčí:

14.1. NVP Olomouc - p.Kliment        
www.msks.cz, www.psivystava.cz
11.2. MVP Brno - p.Ridarčíková,SK  
www.interdogbohemia.com
8.4.  SVRTW Chrudim - p.Tománek
15.4. NVP Ostrava - p.Tománek     
www.volny.cz/nvpostrava
22.4. MVP České Budějovice – p.Strnad  
www.intercanis.cz
29.4. MVP Praha - p.MVDr.Sedlář    
www.vystavapsu.cz
20.5. MVP Litoměřice - p.Buriánková
 www.nordbohemiacanis.com
16.6. KVRTW/bez klub.vítěze/ Jindřichův Hradec p.Mravík
24.6. MVP Brno - p.MVDr.Sedlář       
www.intercanis.cz
22.7. NVP Mladá Boleslav - p.Kukla  
www.interdogbohemia.com
2.9.  MVP Mladá Boleslav - p.Kliment  
www.interdogbohemia.com
9.9.  NVP Brno - p.Buriánková            
www.intercanis.cz
16.9. KVRTW Nezamyslice - p.Hover/A/
7.10. MVP České Budějovice - p.Vondrouš  
www.intercanis.cz
18.11.MVP Praha - p.MVDr.Schánilec 
www.vystavapsu.cz

další akce:

7.4. RTW Cup Chrudim
15.9. MR RTW Nezamyslice
13.10. Svod plemeníků Chrudim


Ad.3 P.Dubská předložila písemnou žádost p. Šimáčkové o souhlas RKČR,rozšířit si aprobaci plemen o plemeno Rottweiler.P.Šimáčková je dlouholetou chovatelkou plemene Leonberger.
Hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel: 0
P.Dubská odpoví p.Šimáčkové písemnou formou ,že RKČR nemá námitek . ohledně jejího rozšíření aprobace pro plemeno Rottweiler.


Ad.4 Zajištění České reprezentace na MS RTW ve dnech 27.-29.10.2006 v rakouském
Onlsdorfu.
Vzhledem k nepřízni počasí se letos nekonal RTW Cup v Nezamyslicích,ale pouze MR RTW v Chrudimi,
 rozhodlo předsednictvo klubu,že budou vybráni do reprezentace první 3 psovodi a 1 náhradník z kategorie IPO1 a IPO 3, kteří splnili bodový limit ve všech 3 kategoriích.
P.Vohánková má za úkolzjistit,zda je v Rakousku i kategorie IPO1 a do 18.9.2006 obtelefonuje a zjistit zájem účastníků, kteří se nominovali.


v kategorii IPO1 se jedná o psovody a psy :
1. p.Marek – Kelly z Tyrosu
2. p.Tauchmanová – Arbie Sportster
3. p.Kršková – Festa od Jurečka
4. p.Křikava – Nensy z Jarova dvora

v kategorii IPO3 se nominovali:
1. p.Flašár – Clif Černý Sagitarius
2. p.Švancara – ch.Hakus z Tyrosu
3. p.Flašárová – Elza Sawana
4. p.Růženec – Buick Horký dech

pro: 6


Ad.5 Návrh na doplnění výstavního řádu klubu RKCR p.Cach informoval předsednictvo,
že by bylo dobré ,abychom doplnili výstavní řád klubu RKČR o bod:
extrakce zubů.
Výbor klubu pověřuje p.Dubskou, aby zjistila na ČMKU, jak toto řeší výstavní řád a po dohodě sepsala formulaci k extrakci zubů, která by se týkala svodu a bonitace v RKČR a podá navrhla 25.11.2006 ke schválení členské základně.

Pro: 6

Ad.6 Předsednictvo klubu RKČR navrhlo a schválilo platby za vyhodnocení
RTG DKK a DLK v Německu doktoru Tellhelmovi. Skutečností je ,že spousta českých majitelů
nezasílá v obálce současně s rentgeny poplatek v eurech určený p.MVDr.Tellhelmovi,za vyhodnocení RTG . Byl zde i problém,že někteří poplatek zaslali,ale podle Dr.Tellhelma peníze neobdržel.


Předsednictvo rozhodlo:
Zasílání peněz za vyhodnocení RTG Dr.Tellhelmem, se bude výhradně posílat na číslo účtu klubu RKČR :1342318339/0800, k.symbol: 0379 ,
Var.symbol: identifikační číslo čl. průkazky RKČR.
Adresa majitele účtu: RTW klub ČR, Dubská Božena, Kachlíkova 10,

635 00 Brno, ve výši 40 EUR v NAŠICH KORUNÁCH ! cca1200,-Kč.

pro: 6

Ad.7 Schválení rozhodčích na svody a bonitace,schválení termínů:

1.4.2007 svod dorostu,bonitace – Praha Uhříněves – rozhodčí MVDr.Sedlář
/kontaktní osoba: Ilona Procházková,nad Botičem 22,102 00 Praha 2,
tel:602875306, e-mail:aranice@seznam.cz


28.4.2007 svod dorostu,bonitace – Nezamyslice – rozhodčí p.Kliment
/kontaktní osoba: Magda Moravcová,Osíčany 16,79829 Tištítn,
tel:777558850,582388416, e-mail:Archieb@seznam.cz

22.9.2007 svod dorostu, bonitace – Praha- Uhříněves – rozhodčí p.Tománek
/kontaktní adresa:Ilona Procházková,nad Botičem 22,102 00 Praha 2,
tel:602875306, e-mail:aranice@seznam.cz


6.10.2007 svod dorostu,bonitace - Nezamyslice – rozhodčí p.Řehánek
/kontaktní adresa:Magda Moravcová,Osíčany 16,798 29 Tištín,
tel: 777558850,582388416 e-mail:Archieb@seznam.cz

pro: 6


Ad.8 p.Dubská informovala předsednictvo, že za RKČR zažádala IFR o možném
uspořádání MS RTW ve výkonu v roce 2008 v České republice . IFR bylo
p.Dubské odpovězeno, abychom za RKČR napsali podmínky, které při MS RTW
můžeme nabídnout ,a kde a kdy by se MS RTW konalo. Zatím v jednání.


Ad.9 - dne 8.9.2006 žádala p.Buriánková písemnou formou p.Dubskou o informaci,jak
vypadá šetření její stížnosti v posouzení její feny na bonitaci dne 18.6.2006
v testu povahy. 10.7.2006 podala stížnost k rukám předsedkyně klubu.

Odpověď předsedkyně RKČR:

Odpověď zveřejněna na www.rkcr.cz a pod zápisem schůze předsednictva.

- p.Dubská informovala předsednictvo klubu ohledně odročení soudu s chovatelem p.Bublou,
ch.stanice:Bubilmi a klubem RKČR

- jednatelka žádá předsednictvo o zajištění agendy klubu. Sama převzala poštou od
p.Buriánkové 3 složky desek, které obsahují jen malou část přihlášek, zápisy ze 3 schůzí klubu a jedny hlasovací lístky z Členské schůze.

Předsednictvo pověřilo p.Typovského, nejpozději do 31.10.2006 bude kontaktovat p.Havlovou a dohodne si s ní termín k předání věcí patřících klubu.
Jednatelka dále žádá o zhotovení razítka jednatele klubu.
Zařídí předsedkyně klubu p.Dubská.

pro: 6


-
projednání dopisu p.Krále ohledně nezařazování kupírovaných jedinců do chovu a
dokonce se zpětnou platností/od 1.1.2005/.Dopis předložila jednatelka předsednictvu.
Bohužel z časových důvodů nebylo možné, aby předsednictvo . žádost prostudovalo a dalo k ní stanovisko. Předsednictvo se dohodlo,že . jednatelka všem rozešle dopis e-mailem a na další schůzi předsednictva se k tomu všichni vyjádří.
Termín odeslání:okamžitě.

pro: 6

- p.Kliment zaslal předsednictvu dopis na nevhodné jednání bývalé jednatelky klubu p.Buriánkové s tím, že tento dopis nechá předsednictvo otisknout v klubovém Zpravodaji
 

pro:5 zdržel: 1

- Vzhledem k poslední klubové výstavě v Chrudimi,kde bylo velmi mnoho dotazů k veterinární přejímce, navrhlo předsednictvo, aby na všech klubových akcích bylo v textu z veterinárních podmínek vypuštěno:
 „…potvrzení,že zvíře je zdravé a v místě se nevyskytují nákazy přenosné na zvířata/ne starší 3 dnů/!


Pro: 6

- jednatelka má za úkol zpracovat do zpravodaje platbu členských příspěvků na rok
2007 a dále upozornit redaktorku zpravodaje na to,že na barevných stránkách by
měl být uveřejněn pes Vašon Holubí dům a fena ch.Heidy Horký dech.Usnesení předsednictva RKČR:


Bere na vědomí: informaci předsedkyně p.Dubské o žádosti a možném uspořádání
MS RTW ve výkonu v roce 2008 – v jednání
dotaz p.Buriánkové, kdy ji bude odpovězeno na její stížnost předsedou bonitační komise p.Noskem
informaci p.Dubské o odročení soudu s chovatelem
p.Bublou,ch.st.“Bubilmi“


Ukládá: Výcvikářce klubu J.Vohankové, zjistit zájem členů, kteří nás mohou reprezentovat
v říjnu na MS RTW Rakousko, nejpozději do 18.9.2006
Předsedkyni klubu B.Dubské zajistit „doplnění“ výstavního řádu RKČR ohledně „extrakce zubů“,
konzultaci s ČMKU a předložení ke schválení členské základně na Členské schůzi 25.11.2006 v Brně.
P.Typovskému, zajistit nejpozději do 31.10.2006 všechnu agendu klubu od p.Havlové
Jednatelce, okamžitě rozeslat předsednictvu dopis p.Krále
Organizátorům všech klubových akcí RKČR ,aby byla z textu veterinárních podmínek odstraněna
věta:. ..potvrzení,že zvíře je zdravé a v místě se nevyskytují nákazy přenosné na zvířata/ne starší 3 dnů/!
Jednatelce,aby do zpravodaje zpracovala informaci ohledně placení členských příspěvků na rok 2007. Dále upozornit redaktorku zpravodaje na to, aby na barevné stránky zpravodaje uveřejnila
psa Vašona Holubí dům a také fenu Heidy Horký dech.

Jednatelce, aby zaslala originál dopisu p.Zavoralové, ke zveřejnění v klubovém zpravodaji.


Volí: ověřovatele zápisu p.Dubskou


Schvaluje: program schůze předsednictva rozhodčí na Mezinárodní,Národní,Klubové a Speciální výstavy na rok 2007
rozhodčí pro svody dorostu a bonitace RKČR na rok 2007
rozšíření aprobace p. Šimáčkové pro plemeno Rottweiler.
nominaci na MS RTW v Rakousku 27.-29.10.2006 s podmínkou
dodržení splnění bodového limitu a souhlasem závodníků za ČR
způsob plateb za RTG, posílané na vyhodnocení do Německa
termíny svodů dorostu a bonitací RKČR pro rok 2007


Navrhuje: termíny klubových akcí a akce MS ČR


Upozorňuje: p.Noska,že má 2 dny na vyřízení stížnosti p.Buriánkové ohledně bonitace
v Jičíně

Žádá: p.Noska,aby jedno vyjádření pro p.Buriánkovou zaslal předsednictvu RKČR.Ověřila: B.Dubská Zapsala:K.LudvíkováV Chrudimi 10.9.2006