Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Rottweiler klubu České republiky za rok 2012

Vážené předsednictvo, vážení členové, dovolte, abych jménem Kontrolní a revizní komise Rottweiler klubu České republiky, přednesla každoroční zprávu o činnosti KRKu za uplynulé období, tedy od konání poslední členské schůze klubu.
KRK se v roce 2012 nezabývala žádnou stížností členů, tento fakt jistě svědčí o určité míře scelených pravidel, chování a postupů, Vás jednotlivých členů našeho klubu.

V souvislosti se svou běžnou činností, provedla v závěru roku 2012 Kontrolní a revizní komise plánovanou kontrolu účetnictví klubu. O jejím průběhu a výsledku informovala KRK ve své zprávě, která je rovněž v plném znění uveřejněna na stránkách klubu www.rkcr.cz.

Jak již z předmětné kontroly účetnictví dále vyplynulo, narazila KRK na některé dílčí nedostatky, zejména pak pozdní předávání účetních podkladů ze strany dotčených členů, které se z důvodů svého časového deficitu, zúčtovávají v jiném časovém období než by správně měly. Dalším opakujícím se nedostatkem, je spíše administrativní pochybení spočívající v absenci podpisu odpovědné osoby za provedení účetního zápisu, neboť k účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu.

KRK však může souhrnně konstatovat, že až na zjištěné nedostatky, nenalezla hrubého pochybení či rozpory.

Co však je zapotřebí již opakovaně zmínit a zdůraznit je skutečnost, že v předešlém období navrhovala a doporučovala Kontrolní a revizní komise, aby na vedení účetnictví, které je velmi citlivou ekonomickou záležitostí našeho klubu, přivzala odborně způsobilou osobu, která zajistí a zaručí našemu klubu řádné vedení evidence v souladu s právními předpisy, bez případného postihu ze strany daňové správy.

V tomto duchu se KRK aktivně podílela na zajištění odborně způsobilé osoby, která by po celý průběh účetního roku bděla nad řádným vedením a zúčtováním účetních případů. Nakonec byla takováto osoba zajištěna, avšak nakonec ke spolupráci nedošlo, jelikož se nabídla členka klubu p. Procházková D., která přislíbila vypracování daňové přiznání a to zdarma.

KRK s tímto, aby bylo prováděno pouze daňové přiznání, bez řádného vedení účetní evidence nesouhlasilo a nesouhlasí. Jak již vyplývá z obecných možností Kontrolní a revizní komise, KRK pouze kontroluje, zda je či není vedeno účetnictví jako takové, není však v jejich silách zcela odborně a nevyvratitelně posoudit jeho řádné a úplné vedení v souvislosti s platnou legislativou a tudíž nelze jednoznačně bez posouzení odborně způsobilou osobou, která by se za toto podepsala, zaručit jeho absolutní správnost a věcnost, na což také KRK opakovaně předsednictvo upozornila.

L. Fialová
předseda Kontrolní a revizní komise

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři