Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Mgr. Draha Mašková
V Sádkách21, 251 63 Kunice
Tel.: 605 275 860
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Stížnost na porušení Organizačního řádu zaslanou panem MVDr. Jahodou:

Kontrolní a revizní komise RKČR

1) Stížnost na porušení Organizačního řádu RKČR, IV. Volební řád RKČR, bod 9. 

Při volbách dne 23.3.2013 konaných v rámci Mimořádné členské schůze v motorestu Rohlenka předsedkyně Volební komise zvolila jiný způsob označování volených kandidátů na Volebních lístcích, než je uveden v bodě č. 9 Volebního řádu RKČR. Pravděpodobně to byl důvod k mimořádně velkému počtu neplatných hlasovacích lístků (jak na schůzi uvedla Volební komise). Navrhuji, aby z důvodu porušení ustanovení Organizačního řádu byly volby prohlášeny za neplatné. 

2) Stížnost na porušení Organizačního řádu RKČR, část III.Organizační výstavba klubu, článek 9, bod 1.

Písemná pozvánka s uvedením data, místa konání, a programu Mimořádné členské schůze konané dne 23.3.2013 mi byla doručena, jako součást zpravodaje dne 7.3.2012. Nebyla tedy naplněna tří týdenní lhůta daná Organizačním řádem. Tímto mohlo být znemožněno některým členům zajistit si volno pro účast na schůzi a tím byla porušena základní práva členů.

3) Stížnost na porušení Organizačního řádu RKČR, část II., článek 4, bod 2.

Před zahájením Mimořádné členské schůze dne 23.3.2013 jsem byl přítomen rozhovoru členů bývalého předsednictva Jiřího Janouška a Oldřicha Cacha o možnosti hlasování osob, které nebyly odsouhlaseny předsednictvem RKČR.

Dle tohoto rozhovoru je zřejmé, že na Mimořádné členské schůzi 23.3.2012 hlasovaly nejméně dvě osoby, o jejichž přijetí za člena RKČR nerozhodovalo předsednictvo RKČR na základě písemné přihlášky, proto nemohli být členy.

Z důvodu porušení uvedených bodů Organizačního řádu RKČR, nemůže být Mimořádná členská schůze ze dne 23.3.2013 platná.

V Dobré Vodě u Č.B.
MVDr. Pavel Jahoda

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři