Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Žádost paní Zuzany Marthalerové ze dne 8. 3. 2016 týkající se prošetření plateb ZDE.

Získané informace k jednotlivým bodům:

1. dne 15.10.2015 byla z klubového účtu proplacena Mgr. Hartmanová , za právní poradenství a to ve výši 4840,- kč. ( kdo ,kdy a z jakého důvodu toto navrhl - jmenovitě , kdo toto schválil – jmenovitě , kde je
uveden celý proces v zápisech předsednictva?)

Odpověď paní P. Růžičkové (ZDE)

2. Kdo navrhl a z jakého důvodu realizoval druhý znalecký posudek od MVDr. Jiřího Douska - znalce pro obor zemědělství (odvětví veterinářství) , ve věci protestu Jany Prchalové? Kde je konkrétně toto uvedeno a kým odsouhlaseno?(jmenovitě) . Dle jakých normativ předsednictvo RKČR v tomto případě postupovalo? Platba z klubového účtu ve výši 7033,- kč. Na členské schůzi ze dne 17.1.2015 bylo členskou základnou odsouhlaseno ,že fena Judie Lib-Vach bude předvedena na jarní bonitaci 2015 tak,jak rozhodlo předsednictvo RKČR,s tím rozdílem,že ji předvede na bonitaci pořádané na Moravě a předvedení se bude účastnit chovatelské kolegium,kde padne konečné rozhodnutí o zařazení nebo vyřazení feny z chovu.odhlasováno pro:25 proti: 2 zdržel : 4 –návrh byl přijat.Od té doby nikde žádná zmínka o tom,že by se měl dělat druhý znalecký posudek a už vůbec ne za částku 7033.- Kč!

Odpověď p. MVDr. L. Hanušové (ZDE)

3. dne 5.10.2015 bylo z klubového účtu proplaceno 4x cestovné v celkové výši 7.433,- kč:
- cestovné do Nezamyslic (P.R) ve výši 2160,- kč
- cestovné do Nezamyslic (D.R) ve výši 3159,- kč
- cestovné do Nezamyslic (J.T.) ve výši 960,- kč
- cestovné do Nezamyslic (J.J.) ve výši 1154,- kč
Kdo , kdy a z jakého důvodu toto navrhl.

Odpověď p. P. Růžičkové a p. J. Janouška (ZDE)

Stanovisko KRK:

K bodu č. 1. Po vyjádření bývalé předsedkyně P. Růžičkové, KRK neshledala žádné pochybení ohledně vyplacení finančních prostředků za právní služby p. Mgr. Hedvice Hartmanové, které byly nezbytné. (Hlasování 6/1). Jediný nedostatek, který KRK však nepokládá za alarmující je, že neprošla o tomto hlasování zpráva v zápisu předsednictva.

K bodu č. 2. Paní MVDr. Lenka Hanušová dostatečně vysvětlila v příloze č.2 celou kauzu ohledně feny Judie Lib-Vach. Všechny údaje jsou dohledatelné v zápisech předsednictva! Zde upozorňujeme na zápis 2/2015 z 26. 2.: Pí Prchalová zaslala informaci, že se zúčastní nového posouzení své feny před znalcem z oboru na bonitaci 30. 5. 2015 v Olomouci-Neředíně. RKČR zajistí soudního znalce. Posouzení se zúčastní poradci chovu – pozvání zajistí ÚPCH. KRK neshledala žádné pochybení v této věci.

K bodu č.3. Bývalá předsedkyně p. P. Růžičková a pokladník p. J. Janoušek dostatečně vysvětlili přítomnost a vyplacení cestovních náhrad členům předsednictva. KRK souhlasí s jednáním členů předsednictva, neboť v dané situaci by jejich nepřítomnost, pro vystavovatelé a závodníky, znamenala zrušení obou akcí pořádané KK Nezamyslice.

KRK v současné době tuto kauzu pokládá za uzavřenou.

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři