Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Termíny mistrovství světa a světových výstav IFR
S ohledem na to, že z FCI byl vyloučen makedonský RTW klub, který měl letos pořádat Světovou výstavu IFR (IFR World Winner Show), bylo třeba co nejrychleji vybrat nového pořadatele – nabídly se tři kluby, a to Itálie, Maďarsko a Srbsko. Pořadatelem Světové výstavy pro rok 2022 byla ustanovena Itálie.
2022:
IFR World Winner Show: Itálie
IFR World Championships: Francie
2023:
IFR World Winner Show: Francie
IFR World Championships: Česká republika
2024:
IFR World Winner Show: Maďarsko
IFR World Championships: Slovensko

Zaslala Draha Mašková, delegát RKČR v IFR

Návrhy na změnu normativů a jiné návrhy na členskou schůzi zasílejte do 31. 1. 2022 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Výroční členská schůze bude spojena s  volbami do předsednictva a KRK RKČR.

Termín konání schůze je 26. 2. 2022.

Adresa: Restaurace Na Chlumecké - Cíglerova 1138/7, 198 00 Praha 14–Černý Most
GPS: 50.1076347N, 14.5667514E

https://www.facebook.com/nachlumecke

 

Program:
1. Zahájení schůze
2. Volba komisí (volební, mandátová a návrhová)
3. Vyhlášení výsledků klubových soutěží
4. Zprávy členů předsednictva RKčR (předseda, ÚPCH, výcvikář, pokladník)
5. Zpráva KRK za rok 2021
6. Volby
7. Přestávka - oběd
8. Projednání návrhů změn normativů a jiných návrhů z pléna
9. Návrh rozpočtu na rok 2022
10. Diskuze a různé
11. Ukončení schůze


* Nesejde-li se usnášeníschopná většina členů RKČR, ukončí předsedající schůzi a po 30 minutách zahájí jednání náhradní schůze, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní schůze může jednat pouze o věcech, které byly oznámeny jako součást uvedeného programu.

Seznam přihlášených na svod a bonitaci - Dolní Újezd zde.

Na základě úkolu zadaného na VČS  ze dne 30. 10. 2021 jsme požádali Drahu Maškovou jakožto delegáta RKČR pro IFR o zaslání dotazu na postoj k problematice JLPP, na který ve svém návrhu na VČS upozornila Hana Toušková. Tento bod se neprojednával s tím, že do příští schůze zjistíme stanovisko IFR a připravíme návrh na případnou úpravu podmínek a hlasování.

Zde je odpověď IFR (originál), shrnutí - stanovisko přeložené Drahou Maškovou a německý článek dr. Friedricha, který se tématu týká. Tímto bych rád jménem předsednictva poděkoval Hance Touškové za podnět a Draze Maškové za zprostředkování a shrnutí odpovědi IFR.  

Na základě rozhodnutí VČS ze dne 30.10.2021 se od 1.1. 2022 pro chovatelské akce navyšují odměny pro pořadatele.

Tabulka v sekci "informace pro členy" bude upravena po posledním letošním svodu-bonitaci 14.11.

 Aktualizované částky platné pro akce od roku 2022 k nahlédnutí:

 

Vážení členové klubu,
dovolte mi, abych Vás tímto informoval, že RKČR hledá vhodného kandidáta na pozici teamleadera pro MS IFR 2022 ve Francii.

Své žádosti zasílejte na e-mail klubu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. 12. 2021.

Předpoklady:
· Organizační a komunikační schopnost (anglický jazyk podmínkou)
· Všeobecný přehled a zkušenost v rámci sportovní kynologie
· Časová flexibilita
Předem děkuji všem uchazečům za projevený zájem a ochotu podpořit naši reprezentaci.
Za předsednictvo, Jiří Janoušek

Připomínáme blížící se členskou schůzi.
Prosíme o dodržení platných nařízení v souvislosti se šířěním onemocnění covid-19. Děkujeme.
Předsednictvo RKČR srdečně zve všechny členy na členskou schůzi, která se bude konat dne 30. 10. 2021 od 10 hodin v Motelu MonTexas v Staměřicích (Dolní Újezd)
Adresa: Motel MonTexas, Staměřice 52, Dolní Újezd, 751 25
GPS: 49.5599981N, 17.5065236E
Program:
1. Zahájení schůze
2. Volba komisí (mandátová a návrhová)
3. Vyhlášení výsledků klubových soutěží
4. Zprávy členů předsednictva RKčR (předseda, ÚPCH, výcvikář, pokladník)
5. Zpráva KRK za rok 2020
6. Projednání návrhů změn normativů a jiných návrhů z pléna
7. Návrh rozpočtu na rok 2021
8. Diskuze a různé
9. Ukončení schůze
Návrhy na změnu/úpravu normativů -  http://rkcr.cz/images/2021/rkcr_navrhy2021.pdf 
 
* Nesejde-li se usnášeníschopná většina členů RKČR, ukončí předsedající schůzi a po 30 minutách zahájí jednání náhradní schůze, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní schůze může jednat pouze o věcech, které byly oznámeny jako součást uvedeného programu.

Čtěte ZDE

Moc gratulujeme celému týmu – jsme na vás pyšní!

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři