Důležité informace:

IFR IPO 2018

CACIT plemen Strančice

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Vážení členové KRKu,
ještě jednou budeme reagovat na Vaši "žádost" o vypuštění bodu o nevhodném chování dvou členů klubu na členské schůzi ze zápisu předsednictva.

Toto neuděláme. Nejedná se o žádné vyhrožování důtkou. Chování výše jmenovaných pánů nepovažujeme přinejmenším úplně za standartní , "kárný řád" uvádí, že proti členům, kteří porušili Stanovy RKČR nebo jiné organizační dokumenty RKČR, ČKS či ČMKU nebo svým chováním a jednáním hrubě narušili základní pravidla etiky (není specifikované, zda se jedná o etiku chovatelskou, proto uvažujeme v širším slova smyslu a bereme za etiku i dobrý mrav a všeobecná pravidla slušného chování), lze použít "kárná opatření". Jelikož to byl první případ nevhodného chování po velmi dlouhé době, je vhodné upozornit, že toto chování nebude členům pro příště tolerováno. Nikoho netrestáme, nikomu neudělujeme důtku ani napomenutí, což je jasné každému, kdo je schopný rozlišit mezi způsobem oznamovacím a podmiňovacím. Nikdo z členů RKČR by si zajisté nepřál, aby se pohled na chovatele RTW změnil jen díky nevhodnému vystupování jeho členů v rámci tak významné události, jakou členská schůze zajisté je, nedej bože na nějaké akci nejen v rámci plemene. Uvědomme si, že nejsme jen chovatelé RTW ale především lidé , a jako ´takoví bychom se taky měli chovat. Na druhou stranu chápeme přechodné emocionální vypětí některých členů v dané chvíli, jen chceme, aby se pro příště všichni kontrolovali lépe.
Po konzultaci s odborníky můžeme doporučit podobnou situaci pro příště řešit občansko-pravní cestou.
Dále si dovolujeme upozornit členy KRKu, že ze stanov (XV., bod 3) vyplývá, že KRK při své činnosti nenařizuje ani jiným direktivním zpùsobem nezasahuje přímo do pravomoci předsednictva nebo jednotlivých členů předsednictva, ale na nedostatky poukazuje. Bereme tedy na vědomí Vaši žádost o odstranění části zápisu předsednictva, nebudeme ji ale akceptovat z výše uvedených důvodů.

Předsednictvo RKČR

Hlasování:
Zuzana Marthalerová: pro
Kateřina Ludvíková: pro
Petra Růžičková: zdržela
Jirka Janoušek: zdržel
Petra Kolářová: pro
Šárka Parmová: pro
Iva Munclingerová: pro

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Mediální partneři