Důležité informace:

IFR IPO 2018

CACIT plemen Strančice

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Vážení členové Rottweiler klubu České republiky,
dne 15. 10. 2016 došlo na základě hlasování o vyslovení nedůvěry předchozímu předsednictvu RKČR na mimořádné členské schůzi k jeho odvolání a zároveň ke zvolení předsednictva nového, jehož předsedou jsem se stal. Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování dosavadnímu předsednictvu a popřát všem mnoho úspěchů jak v kynologickém, tak i soukromém životě.
Mé poděkování patří také členům, kteří měli tu možnost a dostavili se na schůzi – a projevili tak zájem o dění v klubu. Důvěry, která do nás byla v této pozici vložena, si všichni velmi vážíme, zároveň pak je pro nás i zavazujícím prvkem.
Věřím, že nové předsednictvo ve svém složení bude fungovat plně v souladu s platnými normativy a na základě principu otevřenosti a maximální transparentnosti.
V následujících dnech a týdnech bude docházet k administrativním a procesním krokům, spojeným s převzetím funkcí – naší snahou bude minimalizování možných komplikací a jejich dopadu na chod klubu.
Na závěr bych chtěl zdůraznit především to, že primárním cílem tohoto předsednictva je zajištění optimálních podmínek pro rozvoj plemene rottweiler v České republice, a to jak po stránce exteriérové, zdravotní, tak samozřejmě i té povahové a pracovní.
Za předsednictvo

Tomáš Kadlec
, předseda RKČR

 

Asi všem členů klubu při příležitosti nastalých změn přišlo e-mailem níže uveřejněné prohlášení od Kateřiny Ludvíkové. Celá věc byla podstoupena nadřízeným orgánům, které tuto situaci na svém zasedání v brzké době vyřeší.

 

Zpráva od Kateřiny Ludvíkové ze 17. 10. 2016

Žádáme o uveřejnění prezenční listiny z mimořádné členské schůze 15.10 2016 v Praze na webové stránky RKČR,dále uveřejnění zprávy volební komise a dále zasíláme prohlášení předsednictva a žádáme o uveřejnění na webové stránky.

   předsednictvo RKČR  


   text na web:

Vážení členové RKČR,
musíme aktuálně reagovat a upozornit na vzniklý stav v návaznosti na svolanou mimořádnou schůzi KRKem,která proběhla 15.10.2016 v Praze - Klánovicích./viz. zápis na webu RKČR/.
Naše předsednictvo má podklady k tomu,že schůze nebyla svolaná v souladu se Stanovami RKČR a další projednávané body se nezakládají na pravdě, a proto celou kauzu s důkaznými  dokumenty předáváme dozorčí radě ČKS .Tímto upozorňujeme "nové členy"předsednictva,aby vyčkali na závěry tohoto prošetření ,obzvláště s manipulací s financemi a oprávněností jakýchkoliv transakcí,uzavírání smluv a nezasahovali do již naplánovaných a zajištěných akcí.
A žádáme,aby okamžitě byl uveden web RKČR do původního stavu se všemi kontakty našeho předsednictva.

                                                                                                                                                                                                                                     předsednictvo RKČR

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Mediální partneři