Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

PŘIHLÁŠKY zasílejte na:
Monika Kadlecová
Brňany 163
412 01 Litoměřice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Souhrn výsledků DKK a DLK za 1.čtvrtletí 2021 od MVDr. Petráše zde.
Odkaz na kompletní historii výsledků od r.2014 zde.

Nový zápisní řád ČMKU

Souhrn výsledků DKK a DLK za 4.čtvrtletí 2020 od MVDr. Petráše zde.
Odkaz na kompletní historii výsledků od r.2014 zde.

 

Mimořádné, časově omezené, opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Předsednictvo RKČR sděluje:
Je možné udělit výjimku z podmínek chovnosti a povolit odchování 1 vrhu fenám, které nemají dosud splněné všechny podmínky chovnosti. Obecně se týká fen, které nemají splněnu podmínku všestranné zkoušky z výkonu, výstavy nebo obojí.
Podmínky udělení výjimky:
- vyhodnocené RTG se splněnými podmínkami chovnosti
- vyhodnocený test JLPP
- věk feny od 20 měsíců do 4 let
- splněna bonitace
- chovatel písemně požádá o povolení krytí
Popis procesu:
Majitel zažádá klub (předsednictvo) o povolení krytí feny. ÚPCH následně zapíše do PP feny „chovná s omezením na 1 vrh“, vystaví krycí list, který bude mít omezenou platnost na 4 měsíce. Majitel fenu nakryje a po odchovu štěňat zašle spolu s žádostí o zapsání štěňat na plemennou knihu i PP (průkaz původu) a výkonnostní knížku kvůli přeregistraci. Tudíž přeregistrace těchto fen se nebude provádět před krytím, ale až se zápisem vrhu. Možno zažádat od 10. 3. 2021, platnost do termínu vyhlášeným předsednictvem – nutno se informovat u UPCH.

Propozice a přihláška na druhý jarní svod a bonitaci ve Štěpánově konanou dne 8.5. najdete ke stažení zde.

 

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstoupila v platnost 1.února 2021.

Novela obsahuje požadavek na „evidenční list vrhu“ a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Povinnost evidenčního listu se vztahuje na chovatele štěňat narozených po 1. únoru 2021. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor „evidenčního listu vrhu“, vzor „převodního listu štěněte “ a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. Evidenční list štěňat a další podrobnosti najdete zde: https://1url.cz/izYea

Z důvodu stále nepřiznivé situace ohledně covid-19, mohou kontroly vrhu opět provádět veterináři. Chovatel, který se s poradcem chovu dohodne, že kontrolu provede veterinář, nechá stěňata vyšetřit veterinářem, který napíše podrobnou zprávu o stavu štěňat v rozsahu, co provádí PCH. Poté chovatel zašle všechny doklady (KL, kontrolu vrhu, přihlášku k zápisu štěňat, čipové nálepky) poradci chovu, který vystavil KL. V tomto případě se 40 Kč/štěně za kontrolu vrhu neplatí.
V případě nejasností mě kontaktujte, děkuji
Pavlína Marousková, ÚPCH RKČR

Dne 28. 3. 2021 je naplánován svod a bonitace RTW v areálu na Rychetách. Propozice a přihláška ke stažení zde.

V případě nepříznivého epidemiologického stavu se termín může změnit.

Podkategorie

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři