TABULKA pro výpočet bodů v soutěži o nejlepšího pracovního psa-fenu a mladého psa-fenu
Do soutěže o nejlepšího mladého pracovního psa/fenu je možno hlásit pouze výsledky zkoušek a jakýchkoli závodů získaných před dovršením tří let věku psa/feny.