Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

Přihláška ke stažení

Jednatelka:
Jana Kumaresan
Chraberce 52
440 01 Chraberce
tel.: 775 586 926
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Vážení členové,
obracíme se na zájemce o pořádání svodů/bonitací v měsících duben/Čechy, květen/Morava, září/Morava, říjen/Čechy, prosíme, abyste nejpozději do 31. 7. 2016 nahlásili místo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, že předsednictvo vybere v případě více uchazečů 4 zájemce, kteří nabídnou nejlepší zázemí. Termíny konání svodů/bonitací budou dořešeny po dohodě s rozhodčími a figuranty jaké jim budou vyhovovat. V Čechách by měl být jako rozhodčí pro exteriér MVDr. Sedlář, na Moravě Z. Kliment, pro povahy v Čechách L. Jánský, na Moravě J. Vychodil. Figurant pro Čechy J. Kuncl, pro Moravu J. Bravenec. Za pronájem cvičiště na tyto akce klub RKČR proplácí 1500 Kč na den.

Dále nabízíme možnost organizacím, soukromým subjektům, aby pronajali svá zařízení a to za účelem 3 akcí, které klub bude na své náklady pořádat v roce 2017. Své návrhy zasílejte do 31. 7. 2016 opět na klubový e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1. akce: květen 2017 – MR RTW dle IPO1 a IPO3 + SV RKČR se zadáváním titulu vítěz SV RKČR
2. akce: 1.–2. 7. 2017 – Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz a speciální výstava bez zadání titulu vítěz SV RTW, pouze se zadáním titulu CAC a nenárokovým titulem nejkrásnější mladý/dospělý pes/fena SV RTW
3. akce: září 2017 – RTW CUP dle IPO1 a IPO 3, SPR1–3, UPR1–3 se zapsáním zkoušky a přidružený závod v kategorii ZM a ZVV1 beze stop. Podmínkou pro pořadatele bude, aby v okolí akce byly prostory k našlapání stop cca pro 20–25 psů, dle předpisů ČKS, v místě do 20 km. Ubytování pro závodníky a vystavovatele, případná kantýna – dle dohody ve vlastní režii nebo propůjčená, sociální zařízení, parkovací plocha pro cca 50 aut a více, prostor pro venčení, případně odkládací kotce. Prosíme tedy i o cenu pronájmu na víkend s možností tréninku v pátek pro závodníky. Vše půjde v režii klubu RKČR, očekáváme jen pomoc ze strany pronajímatele ohledně zajištění terénů na stopy a překážek /áčko, kladina, zástěny/.
Případné dotazy směřujte na jednatelku klubu K. Ludvíkovou, tel.: 733 547 183

Vzhledem k nedodržení předem schváleného postupu  bývalého předsednictva, konkrétně nerespektování výsledku znaleckého posudku , pana Řehánka na fenu Judie Lib-Vach, revokujeme všechny další kroky , které paní Prchałové nařídilo bývalé předsednictvo.​​
Druhy znalecký posudek , který samovolně nařídilo bývalé předsednictvo nemá žádnou oporu v našich normativech a navíc toto nelze ani dohledat v žádném zápisu předsednictva . Což je o to zarážející.
Nové předsednictvo přihlíží i k nové skutečnosti,že fena byla letos posouzena proškoleným rozhodčím v této tématice/ akce ADRK 25.3.2016/ -se známkou velmi dobrá,což je do chovu přípustné.  A proto je chovnost feně dodatečně obnovena.
pro: Ludvíková, Parmová, Kolářová, Munclingerová, Marthalerová / proti: Růžičková, Janoušek

Nabídka výcvikového tábora nejen pro rtw:-) od 1.8.- 7.8.2016   na kynologickém cvičišti v Lomnici nad Popelkou – propozice, přihláška

Dnes se ze zdravotních důvodú omluvil MVDr. M. Sedlář a proto bude posuzovat svod a bonitaci p. Kliment. Jako člen bonitační komise bude OPCH R. Flášarová.

Katalog SVOD DOROSTU, katalog BONITACE

Online výsledky z Mistrovství republiky RTW 2016 můžete sledovat  zde.

a) Hned na úvod se velmi omlouvám za chybu v počtu dní, do kdy je třeba hlásit nakryté feny, toto nebyl záměr, ale nepozornost a chybička se prostě vloudila (na webu již opraveno). Lhůta je samozřejmě 7 denní, tímto se omlouvám za velmi závažný přestupek proti zápisnímu řádu, který byl částečně způsoben nepozorností a částečně horlivostí. A děkuji KRKu za dobře odvedenou práci.

Číst dál: Vyjádření paní Ludvíkové ke stížnosti pana Reizenthalera

Zápis z e-mailového jednání ZDE, hlasování ZDE

Dne 25.3.2016 jsem vznesla žádost o prošetření situace Krku,vzhledem k situaci,která nastala u platby nečlenů za rodokmeny. Bohužel mi bylo předsedkyní KRKu p. Vospálkovou sděleno toto:.. takto položené Vaše dotazy nenáleží k řešení KRK RKČR, ale přímo předsednictvu klubu. K veškerým dokumentům klubu má přístup předsednictvo. Celé předsednictvo je statutárním orgánem RKČR, který je zodpovědný za smlouvy a smluvní vztahy uzavřené s dalšími stranami. KRK nemá k dispozici smlouvy, a tedy náprava v této oblasti je zcela v záležitosti předsednictva RKČR. V kompetenci KRK patří pouze řešení takových případů, které poukazují nebo dokládají porušení normativů klubu.
Vzhledem k tomu,že se jedná o prošetření problému minulého předsednictva,z části jsou někteří členové v nynějším předsednictvu,je tedy v celku nelogické,aby předsednictvo prošetřovalo samo sebe. Proto opětovně požádám Krk v jiné formulaci o prošetření a udělání závěru, aby členská základna, které se to týká byla informována....
Dokument ZDE

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři